V e r l e t z u n g e n der Grund – und Menschenrechte – ausharren auf H i l f e - .